A A English | Cymraeg

Pris Tlodi: Gwella Llesiant Disgyblion o Deuluoedd Incwm Isel a Theuluoedd dan Anfantais

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio ar brosiect newydd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, o’r enw Pris Tlodi.   Cyfnod 1 y prosiect yw datblygu cyfres o arweiniadau i ysgolion am effaith tlodi ar brofiadau beunyddiol o ysgol, i ddisgyblion o deuluoedd incwm isel a theuluoedd dan anfantais.  Mae tlodi’n effeithio ar bob agwedd o’r diwrnod ysgol, o gael y wisg ysgol gywir, teithio i’r ysgol, bwyd, dysgu a gweithgareddau allgyrsiol.

Bydd yr arweiniadau’n amlygu meysydd penodol bywyd yr ysgol sy’n cael effaith negyddol ar ddisgyblion o deuluoedd incwm isel a theuluoedd dan anfantais a sut y gallai ysgolion fynd i’r afael â’r pethau hyn.  Bydd pynciau’n cynnwys:

  • Deall achosion pennaf tlodi
  • Bwyd a newydd
  • Gwisg ysgol
  • Offer ac adnoddau
  • Gwaith cartref, dysgu yn y cartref a gweithgareddau allgyrsiol

Mae’r fenter yn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru tuag at ddull ‘ysgol gyfan’ o wella iechyd meddwl a llesiant disgyblion yng Nghymru.  Os hoffech chi wybod mwy am y prosiect neu gymryd rhan yn y gwaith hwn, cysylltwch â Cheryl Martin (Swyddog Datblygu) am ragor o wybodaeth yn Cheryl.martin@chidreninwales.org.uk neu ar 02920 342434

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau