A A English | Cymraeg

Pris Tlodi: Gwella Llesiant Disgyblion o Deuluoedd Incwm Isel a Theuluoedd dan Anfantais

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio ar brosiect newydd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, o’r enw Pris Tlodi.   Cyfnod 1 y prosiect yw datblygu cyfres o arweiniadau i ysgolion am effaith tlodi ar brofiadau beunyddiol o ysgol, i ddisgyblion o deuluoedd incwm isel a theuluoedd dan anfantais.  Mae tlodi’n effeithio ar bob agwedd o’r diwrnod ysgol, o gael y wisg ysgol gywir, teithio i’r ysgol, bwyd, dysgu a gweithgareddau allgyrsiol.

Bydd yr arweiniadau’n amlygu meysydd penodol bywyd yr ysgol sy’n cael effaith negyddol ar ddisgyblion o deuluoedd incwm isel a theuluoedd dan anfantais a sut y gallai ysgolion fynd i’r afael â’r pethau hyn.  Bydd pynciau’n cynnwys:

  • Deall achosion pennaf tlodi
  • Bwyd a newydd
  • Gwisg ysgol
  • Offer ac adnoddau
  • Gwaith cartref, dysgu yn y cartref a gweithgareddau allgyrsiol

Mae’r fenter yn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru tuag at ddull ‘ysgol gyfan’ o wella iechyd meddwl a llesiant disgyblion yng Nghymru.  Os hoffech chi wybod mwy am y prosiect neu gymryd rhan yn y gwaith hwn, cysylltwch â Cheryl Martin (Swyddog Datblygu) am ragor o wybodaeth yn Cheryl.martin@chidreninwales.org.uk neu ar 02920 342434

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.