A A English | Cymraeg

Seminarau Cymorth i Deuluoedd

Mae Plant yng Nghymru yn trefnu amrediad o seminarau a diwrnodau gwybodaeth ar themâu sy’n ymwneud â rhianta a chymorth i deuluoedd.  Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr yn y maes yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio a thrafod.

Mae seminarau blaenorol wedi ymdrin ag amrediad o bynciau sy’n cynnwys cefnogi rhieni ifanc, cefnogi teuluoedd y mae camddefnydd sylweddau yn effeithio arnyn nhw a modelau a strategaethau i ymgysylltu â rhieni a’u cefnogi.  Mae cyflwyniadau sy’n cael eu rhoi yn y seminarau hyn ar gael yn archif ddigwyddiadau y wefan hon.

Mae digwyddiadau sydd ar y gweill yn cael eu hamlygu yn adran ddigwyddiadau’r wefan.  Fel arall, os hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio i dderbyn hysbysiadau drwy’r e-bost am seminarau sydd ar ddod, llenwch y ffurflen isod.

Ffurflen Seminarau Cymorth i Deuluoedd

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.