A A English | Cymraeg

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhoi cyngor a gwybodaeth am ddim ym mhob awdurdod lleol ar amrediad eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-20 mlwydd oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gwarchodwyr plant, clybiau tu allan i’r ysgol, cylchoedd chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym ni hefyd yn rhoi cymorth a chyngor am dalu am ofal plant a gweithio gyda phlant.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda’r rhwydwaith Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwybodaeth ac adnoddau i’w helpu gyda’u gwaith.

Gallwch ddod o hyd i’ch Gwasanaeth lleol drwy chwilio yn adran ‘Yn Eich Ardal Chi’ y wefan hon.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.