A A English | Cymraeg

Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol

Mae Plant yng Nghymru ar hyn o bryd yn datblygu prosiect Cymru gyfan a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Maent yn gweithio â phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cynorthwyo. Mae hon yn bartneriaeth brosiect gyda phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol i ddatblygu cyfres o ganllawiau arfer da i hysbysu pobl ifanc yn well a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n uniongyrchol â nhw. Mae’r ffocws cychwynnol wedi bod ar iechyd a lles. Mae ymgynghoriad â phobl ifanc wedi dechrau a fydd yn llywio datblygiad y gwaith.

Gyda gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru), mae’n amser hollbwysig i ystyried effaith hyn a rhannu’r arfer orau i sicrhau y cadarnheir hawliau plant dan y CCUHP.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect, neu gyfranogi i’n gwaith, cysylltwch ag Emma Sullivan (Swyddog Datblygu) ar Emma.Sullivan@childreninwales.org.uk neu ffoniwch 029 2034 2434.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.