A A English | Cymraeg

Prosiect Cynnwys Teuluoedd

Print

Rheolodd Plant yng Nghymru Brosiect Cynnwys Teuluoedd rhwng 2011-2014. Gweithiodd y prosiect gyda theuluoedd lloches, ffoaduriaid a mudwyr, cymunedau a gweithwyr proffesiynol i amddiffyn a diogelu plant yn y teuluoedd hawdd eu niweidio hyn. Cododd ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu plant, trwy helpu teuluoedd i integreiddio’n well mewn cymunedau yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys hybu dulliau rhianta positif er mwyn gwella rhianta a chyfathrebu o fewn teuluoedd, a chadw plant yn ddiogel yn eu hamgylchedd cartref.

Drwy weithio gyda’r teuluoedd a chymunedau hyn, cynyddodd Plant yng Nghymru ddealltwriaeth o rôl hanfodol teuluoedd yn niogelwch, addysg, iechyd a datblygiad eu plant, ac o’r gyfraith ac arfer amddiffyn plant yng Nghymru. Cyflawnwyd hyn drwy waith allgymorth gyda grwpiau cymunedol ar ffurf sesiynau grŵp anffurfiol, gweithdai a seminarau wedi eu hanelu at deuluoedd, cyrff y gymuned ffoaduriaid a gweithwyr proffesiynol. Hefyd gweithiodd y prosiect gyda gweithwyr proffesiynol, ymarferwyr, sefydliadau addysg uwch a grwpiau cymunedol i lywio ymarfer a hybu cydlyniant cymdeithasol drwy weithio gyda theuluoedd a chymunedau ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mudwyr.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, e-bostiwch info@childreninwales.org.uk.

 

dreamstimefree_124930 (1)

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.