A A English | Cymraeg

Lloches, Ffoaduriaid ac Ymfudo

Mae Plant yng Nghymru yn gwneud amrediad o waith mewn perthynas â phlant a theuluoedd sydd wedi dod i fyw yng Nghymru o rannau eraill o’r byd. Mae teuluoedd sydd wedi dod i fyw yma o wledydd eraill yn gallu wynebu nifer o heriau wrth fagu plant mewn diwylliant sy’n anghyfarwydd iddyn nhw, ac wrth fanteisio ar wasanaethau mewn ail iaith. Mae teuluoedd gyda phlant, neu blant a phobl ifanc ar eu pen eu hunain, sy’n dod yma fel ceiswyr lloches yn wynebu heriau arbennig, gan fod y sefyllfa maen nhw wedi ei gadael ar ôl yn eu mamwlad a’r ansicrwydd am eu dyfodol yn effeithio ar eu lles emosiynol. Mae teuluoedd a phlant sy’n ffoaduriaid neu’n fudwyr economaidd hefyd yn wynebu heriau sylweddol wrth ddeall Cymru, ei chyfreithiau a’i diwylliant ac i deimlo eu bod wedi eu cynnwys yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â info@childreninwales.org.uk.

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.