A A English | Cymraeg

Dathlu 30 mlynedd o Hawliau Plant

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddathlu 30 mlynyedd o’r Confensiwn y Cenheloedd Unedig ar Hawliau Plant.

Gyda’n gilydd, rydym wedi ymrwymo i gefnogi, hyrwyddo a gweithredu Hawliau Plant yng Nghymru.

Sut gallwch chi ymuno yn y dathliadau a dangos eich cefnogaeth?

  • Dilyn ni ar TwitterFacebook ag Instagram a rhannu’r cynnwys
  • Rhannu negeseuon Hawliau Plant Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol ac annog eraill i wneud yr un fath.
  • Ffilmio neges fideo fer yn dymuno “Pen-blwydd 30 hapus” i Hawliau Plant a’i phostio ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio #HawliauPlantCymru
  • Ychwanegu ffrâm yr ymgyrch at eich llun proffil ar Facebook : chwiliwch am Children’s Rights Wales
  • Lawrlwytho ein pecyn cymorth i gefnogi plant a phobl ifanc yn ysgolion i ddeall eu hawliau, i ddysgu beth yw eu hawliau a deall sut i sicrhau eu bod nhw yn cael eu clywed

 

Mae ymgyrch ar waith ar hyn o bryd i godi ymwybyddiaeth o UNCRC yng Nghymru a’i ben-blwydd – gallwch ddysgu mwy yma, a dilyn postiadau a gwybodaeth barhaol drwy’r hashnod #HawliauPlantCymru

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.