A A English | Cymraeg

Grwpiau Trawsbleidiol

Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc

Plant yng Nghymru sy’n darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc. Mae’r grŵp hwn yn galluogi Plant yng Nghymru ac Aelodau’r Cynulliad sy’n gadeirydd ac is-gadeirydd y grŵp drafod materion sy’n bwysig, clyuwed oddi wrth arbenigwyr yn y maes a chyflwyni’r materion hyn i Aelodau’r Cynulliad.

Mae’r grŵp yn cael ei noddi gan Julie Morgan AC, sy’n Gadeirydd y grŵp. Mae David Melding AC a Llyr Gruffydd AC ill dau yn Gyd-Isgadeiryddion y grŵp.

Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc ar 04 Gorffennaf 2018. Canolbwyntiodd y cyfarfod hwnnw ar Gydlyniant Cymdeithasol a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Grŵp Trawsbleidiol.

Os hoffech chi glywed y newyddion diweddaraf am gyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc, anfonwch e-bost at info@childreninwales.org.uk

Grŵp Trawsbleidiol Seneddol ar Blant yng Nghymru

Plant yng Nghymru sy’n darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol Seneddol ar Blant yng Nghymru. Yn debyg iawn i’r Grŵp Trawsbleidiol, mae’r Grŵp Trawsbleidiol Seneddol ar Blant yng Nghymru yn galluogi Aelodau Seneddol Cymru i ddod ynghyd ag arbenigwyr yn y maes i drafod materion sydd o bryder i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.

Mae’r grŵp yn cael ei gadeirio gan Carolyn Harris AS.

Cynolbwyntiodd cyfarfod diwethaf y Grŵp Trawsbleidiol Seneddol ar Blant yng Nghymru ar dlodi.

Mae’r grŵp hwn ar agor i Aelodau Seneddol ac Arglwyddi yn unig.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

Nid oes eitemau newyddion sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes datganiadau i’r wasg sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes polisïau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.