A A English | Cymraeg

Ymchwil Gofalwyr Ifanc

Mae Plant yng Nghymru yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil gan edrych ar anghenion gofalwyr ifanc a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

Barn gofalwyr ifanc

Yn 2010 a 2011 cynhaliodd Plant yng Nghymru gyfres o weithdai gyda gofalwyr ifanc i nodi a chodi ymwybyddiaeth o’u hanghenion cefnogaeth.  Nododd y gofalwyr ifanc yn y gweithdai nifer o anghenion mewn perthynas â gwasanaethau, yn arbennig o ran manteisio ar wasanaethau addysg ac iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Gweithiodd y gofalwyr ifanc gyda Plant yng Nghymru i gynhyrchu fideo a thaflen am yr anghenion hyn.  Ar ôl hynny cyflwynwyd hyn i’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant ar y pryd.  Cyfeiriodd Llywodraeth Cymru at yr adnoddau wedyn yn ei chynlluniau ar gyfer gofalwyr, Diweddaru’r  Strategaeth ar gyfer Gofalwyr (2013).

Mae’r daflen a’r fideo i’w gweld yn adran adnoddau’r wefan hon.

Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

Yn yr hydref 2013 cafodd Plant yng Nghymru ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd ag astudiaeth o ddefnydd presennol cardiau adnabod mewn gwasanaethau gofalwyr ifanc a datblygu canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol ar ddefnydd cardiau adnabod gofalwyr ifanc.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.