A A English | Cymraeg

Gofalwyr ifanc

Mae gofalwyr ifanc yn blant neu’n bobl ifanc sy’n ysgwyddo rôl arwyddocaol mewn gofalu am aelod o’r teulu. Gallai’r aelod o’r teulu fod yn dioddef problem iechyd corfforol neu feddyliol, anabledd neu broblemau cyffuriau ac alcohol.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn cynnal gwaith mewn perthynas â gofalwyr ifanc ers 2002, pan gawsom ein gwahodd i ymuno â grŵp Ymgynghorol Strategaeth Gofalwyr Llywodraeth Cymru, i edrych ar sut gallai gofalwyr ifanc gael eu cynnwys yn weithgar yn y Strategaeth Gofalwyr.  Mae Plant yng Nghymru yn credu bod gwaith i gefnogi gofalwyr ifanc yn hanfodol gan fod y bobl ifanc hyn ynghudd yn aml.  Efallai na fydd gofalwyr ifanc yn cydnabod bod eu rôl o fewn y teulu yn wahanol i blant a phobl ifanc, ond yn aml maen nhw’n cario beichiau corfforol a seicolegol sylweddol.  Yn aml ychydig neu ddim amser sydd gan ofalwyr ifanc iddyn nhw eu hunain ac mae’n gallu ymddangos fel petaent yn colli eu plentyndod.

Mae gwaith presennol Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Hwyluso Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc
  • Eistedd ar weithgorau Llywodraeth Cymru i gynrychioli gofalwyr ifanc
  • Cefnogi prosiectau i gydweithio i ddatblygu gweithgareddau ar gyfer gofalwyr ifanc
  • Cynnal gwaith ymgynghorol ar ran Llywodraeth Cymru

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 2034 2434, e-bost: lynne.hill@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.