A A English | Cymraeg

Y Gyfnewidfa Arfer Eiriolaeth

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Eiriolaeth yn fforwm i ymarferwyr a rheolwyr eiriolaeth rannu arfer, profiad a gwybodaeth am eiriolaeth a meysydd cysylltiedig.  Mae’r fforwm a gafodd ei sefydlu yn 2006 yn cefnogi’r egwyddor y dylai eiriolaeth fod yn fwy hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed.  Mae’r fforwm yn galluogi ei aelodau i:

  • Rannu arfer, gwybodaeth, syniadau a rhwydweithio
  • Cefnogi ei gilydd
  • Archwilio’r tebygrwyddau a’r gwahaniaethau yn y ddarpariaeth gwasanaethau eiriolaeth
  • Cysylltu â rhwydweithiau fel y Grŵp Darparwyr Eiriolaeth, lle bo’n briodol
  • Darparu llais cyfunol i ymarferwyr
  • Hyrwyddo hawliau plant o fewn maes eiriolaeth

Mae’r grŵp yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn.  Mae gwybodaeth sy’n cael ei chasglu yn y Gyfnewidfa Arfer yn cael ei bwydo i mewn i’r Grŵp Darparwyr Eiriolaeth sydd yn ei dro yn bwydo gwybodaeth trwodd i Lywodraeth Cymru.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y fforwm ar agor i bob eiriolwr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Dylai pob aelod allu cyfrannu at ddatblygiad y grŵp. Gwahoddir gweithwyr proffesiynol o’r tu allan i faes eiriolaeth, neu sydd ar lefel reoli/strategol o fewn eiriolaeth, fynychu neu gyfrannu  fel y bo’n briodol yn ôl cytundeb yr aelodau.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Gyfnewidfa Arfer Eiriolaeth cysylltwch â: Cath Lewis, Swyddog Datblygu (Plant Anabl), ffôn: 029 20342434, e-bost: catherine.lewis@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.