A A English | Cymraeg

MEIC

Mae Plant yng Nghymru yn un o bum sefydliad a fu’n tendro’n llwyddiannus am y contract i ddarparu llinell gymorth genedlaethol eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth MEIC, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n byw yng Nghymru. Sefydlwyd llinell gymorth MEIC ym mis Medi 2010 a chafodd ei estyn i greu gwasanaeth 24 awr ym mis

Chwefror 2011. Plant yng Nghymru sy’n cadeirio Bwrdd Rheoli Cywaith, sy’n gyfrifol am oruchwylio’r gwasanaeth, ochr yn ochr â’n partneriaid, Tros Gynnal Plant, Lleisiau o Ofal Cymru, NYAS a ProMo Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth o’r llinell gymorth a hybu defnydd ohoni.

Y llinell gymorth yw’r gyntaf o’i bath ar lefel genedlaethol. Mae’n darparu un pwynt cyswllt ar gyfer plant a phobl ifanc dros y ffôn, ar destun, trwy negeseuon uniongyrchol ac e-bost. Mae’r Llinell Gymorth yn ddwyieithog, a gellir cysylltu â hi am ddim. Mae’n wasanaeth cyfrinachol, di-enw, ac mae’n darparu gwybodaeth, cyfeirio at wasanaethau eraill a mynediad at eiriolwr proffesiynol annibynnol.

Mae rhagor o wybodaeth am wasanaeth MEIC ar gael o meiccymru.org.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.