A A English | Cymraeg

Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol

Mae’r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol yn sefyll ar dri philer UNCRC sef Amddiffyniad, Darpariaeth a Chyfranogiad.

Yn ystod 2017, datblygodd Cymru Ifanc y Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol. Gall cyrff a gwasanaethau ddefnyddio’r Siarter i ddangos eu hymrwymiad i’r Safonau Cyfranogiad. Datganiad o fwriad ydyw eu bod yn gweithio yn unol â’r safonau. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt gyflawni’r Nod Barcud Cenedlaethol i ddefnyddio’r logo.

Bob blwyddyn caiff arolygiad sampl ei gynnal gyda rhai cyrff i brofi eu bod yn cydymffurfio.

Mae’r Siarter yn para am ddwy flynedd fan bellaf.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau