A A English | Cymraeg

Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol

Mae’r Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol yn sefyll ar dri philer UNCRC sef Amddiffyniad, Darpariaeth a Chyfranogiad.

Yn ystod 2017, datblygodd Cymru Ifanc y Siarter Cyfranogiad Cenedlaethol. Gall cyrff a gwasanaethau ddefnyddio’r Siarter i ddangos eu hymrwymiad i’r Safonau Cyfranogiad. Datganiad o fwriad ydyw eu bod yn gweithio yn unol â’r safonau. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt gyflawni’r Nod Barcud Cenedlaethol i ddefnyddio’r logo.

Bob blwyddyn caiff arolygiad sampl ei gynnal gyda rhai cyrff i brofi eu bod yn cydymffurfio.

Mae’r Siarter yn para am ddwy flynedd fan bellaf.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.