A A English | Cymraeg

Safonau Cyfranogiad

Cyflwyniad i’r Safonau Cyfranogiad

Yng Nghymru, mae saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc i helpu cyrff ac unigolion i sicrhau proses, ansawdd a phrofiad yr holl waith sy’n ymwneud â chyfranogiad plant a phobl ifanc.

Mae’r Safonau yn nodi’r ystyriaethau allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cawsant eu datblygu’n wreiddiol gan yr Uned Cyfranogiad, ac maent wedi eu hadnewyddu gan bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Cymru Ifanc, a’u ei lywio gan ymgynghoriadau â phobl ifanc yn ystod 2016.

Cafodd y gwaith ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a nododd rôl Safonau Cyfranogiad mewn canllawiau. Seilir y Safonau hefyd ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n gosod cyfranogiad plant wrth galon gwella llesiant.

Cewch lawrlwytho’r safonau yma: participationstandards_poster_9

ParticipationStandards_Poster_9

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau