A A English | Cymraeg

Safonau Cyfranogiad

Cyflwyniad i’r Safonau Cyfranogiad

Yng Nghymru, mae saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc i helpu cyrff ac unigolion i sicrhau proses, ansawdd a phrofiad yr holl waith sy’n ymwneud â chyfranogiad plant a phobl ifanc.

Mae’r Safonau yn nodi’r ystyriaethau allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cawsant eu datblygu’n wreiddiol gan yr Uned Cyfranogiad, ac maent wedi eu hadnewyddu gan bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Cymru Ifanc, a’u ei lywio gan ymgynghoriadau â phobl ifanc yn ystod 2016.

Cafodd y gwaith ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a nododd rôl Safonau Cyfranogiad mewn canllawiau. Seilir y Safonau hefyd ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n gosod cyfranogiad plant wrth galon gwella llesiant.

Cewch lawrlwytho’r safonau yma: participationstandards_poster_9

ParticipationStandards_Poster_9

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.