A A English | Cymraeg

Ennill y nod barcud ac arolygiadau

Caiff y Nod Barcud Cyfranogiad Cenedlaethol ei ddyfarnu i wasanaethau sydd wedi dangos eu bod yn cyflawni yn erbyn pob un o’r saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol. Caiff tystysgrif ei dyfarnu, a chaiff y nod barcud ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os na fydd corff yn llwyddo yn yr arolygiad, bydd adborth yn cael ei roi iddynt ar sut i wella, er mwyn gallu ymgeisio eto.

Gall y teclyn hunanasesu gael ei ddefnyddio gan gyrff i weld sut maent yn gwneud o ran cyfranogiad yn fewnol.

Ar gyfer y nod barcud, bydd angen i bob corff ddarparu o leiaf tri darn o dystiolaeth y safon i ddangos amrediad y gwaith sydd wedi ei wneud yn ystod y 12 mis blaenorol.

Gwybodaeth bellach

I gael gwybodaeth bellach am y safonau neu’r broses o ennill y nod barcud, cysylltwch â chris.richards@childreninwales.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2034 2434.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau