A A English | Cymraeg

Ennill y nod barcud ac arolygiadau

Caiff y Nod Barcud Cyfranogiad Cenedlaethol ei ddyfarnu i wasanaethau sydd wedi dangos eu bod yn cyflawni yn erbyn pob un o’r saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol. Caiff tystysgrif ei dyfarnu, a chaiff y nod barcud ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Os na fydd corff yn llwyddo yn yr arolygiad, bydd adborth yn cael ei roi iddynt ar sut i wella, er mwyn gallu ymgeisio eto.

Gall y teclyn hunanasesu gael ei ddefnyddio gan gyrff i weld sut maent yn gwneud o ran cyfranogiad yn fewnol.

Ar gyfer y nod barcud, bydd angen i bob corff ddarparu o leiaf tri darn o dystiolaeth y safon i ddangos amrediad y gwaith sydd wedi ei wneud yn ystod y 12 mis blaenorol.

Gwybodaeth bellach

I gael gwybodaeth bellach am y safonau neu’r broses o ennill y nod barcud, cysylltwch â chris.richards@childreninwales.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2034 2434.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.