A A English | Cymraeg

Grŵp Atal Ymddygiadau Bwlio Plant yng Nghymru

Cafodd Grŵp Atal Ymddygiadau Bwlio Plant yng Nghymru ei sefydlu yn 2011 i roi ffocws i’n gwaith gwrth-fwlio gyda phlant a phobl ifanc.  Yn anffodus dydy’r grŵp ddim yn bodoli rhagor, ond ei nod oedd i annog diwylliant o barch sy’n pwysleisio perthnasau ac ymddygiadau positif yng Nghymru a chefnogi, cyd-drefnu a hyrwyddo datblygu a gweithredu gwaith atal bwlio yng Nghymru.

Amcanion y grŵp oedd i:

  • Nodi a chodi ymwybyddiaeth o adnoddau gwrth-fwlio allweddol presennol yng Nghymru
  • Gefnogi gwaith gwrth-fwlio presennol
  • Nodi, annog a rhannu arfer mewn perthynas â chyfranogiad a gwaith gwrth-fwlio arloesol a hybu arfer gorau
  • Gynnig fforwm ar gyfer grwpiau ac asiantaethau allanol sy’n ymwneud â gwaith gwrth-fwlio
  • Ddadansoddi, deall a chyfathrebu negeseuon allweddol oddi wrth blant a phobl ifanc
  • Nodi’r materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc mewn ysgolion a’r gymuned ehangach
  • Lobio, eiriol a dylanwadu ar lefel genedlaethol a lleol
  • Arsylwi a sicrhau ymateb Llywodraeth Cymru i sylwadau casgliadol UNCRC

Manylion cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Grŵp yma anfonwch ebost at: info@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau