A A English | Cymraeg

Bwlio

Nid oes cytundeb ar unrhyw ddiffiniad unigol o fwlio.  Fodd bynnag, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn awgrymu ei fod yn cyfeirio at ymddygiad sy’n niweidiol yn fwriadol, sy’n cael ei ailadrodd dros gyfnod ac y mae’n anodd i fictimau amddiffyn eu hunain yn ei erbyn.  Gall bwlio ddigwydd mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys ffurfiau llafar fel galw enwau a phryfocio, ymosodiadau corfforol a ffurfiau anuniongyrchol er enghraifft taenu sïon maleisus. Mae dwysedd bwlio wedi gwaethygu ymhellach o ganlyniad i ddefnydd cyfryngau cymdeithasol.

Mae bwlio’n gallu cael effaith ddifrodus ar les emosiynol plant a phobl ifanc, ac mae Plant yng Nghymru yn teimlo ei bod yn hanfodol gweithio gyda phartneriaid er mwyn lleihau digwyddiadau bwlio mewn ysgolion ac ar draws gymunedau cyfan.  Credwn fod angen i ni gydweithio i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o fwlio ac ymddygiadau bwlio, a chyd-drefnu’n rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Cyd-drefnu’r Grŵp Atal Ymddygiadau Bwlio
  • Dylanwadu ar bolisi a strategaeth mewn perthynas â bwlio
  • Trefnu digwyddiadau sy’n edrych ar themâu mewn perthynas â bwlio
  • Hyfforddiant ar seiber-fwlio

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Sean O’Neill ar sean.oneill@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau