A A English | Cymraeg

Geirfa Brexit

Daw’r diffiniadau ar y dudalen hon o ddogfen Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’. Gallwch weld y crynodeb i bobl ifanc yma.

Brexit

Ym mis Mehefin 2016, roedd yna bleidlais: “Ydyn ni eisiau aros yn Rhan o’r Undeb Ewropeaidd (UE) neu ie adael?” Fe bleidleisiodd y mwyafrif o bobl yn y DU i ‘adael’. Brexit ydy’r enw weithiau ar Brydain yn gadael yr UE.

Undeb Ewropeaidd (UE)

Grŵp o 28 o wledydd Ewropeaidd sy’n cwdweithio ac yn rhannu’r un rheolau ydy’r UE.

Y Farchnad Sengl

Mae cael Marchnad Sengl yn ei gwneud he’n haws o lawer prynu a gwerthu (masnachu) rhwng gwledydd yr UE.

Maen nhw’n gallu masnachu ym meysydd:

  • Nwyddau – fel ceir, dillad neu fwyd Cymru
  • Gwasanaethau – fel bancio, y cyfryngau, trafnidiaeth neu dechnoleg
  • Cyfalaf – fel cyllid neu fuddsoddiad

Mae’r Farchnad Sengl hefyd yn caniatáu I bobl symud yn rhydd rhwng gwledydd yr UE ar gyfer swyddi neu i astudio.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

Nid oes eitemau newyddion sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes datganiadau i’r wasg sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes polisïau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.

Nid oes adnoddau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.