A A English | Cymraeg

Cymorth Cynnar

Rhaglen a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru oedd Cymorth Cynnar, i wella bywydau plant ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd, a chafodd ei anelu’n benodol at blant 5 oed ac yn iau. Arweiniodd Plant yng Nghymru bartneriaeth i ddarparu’r rhaglen Cymorth Cynnar ledled Cymru gydag arian am 4 blynedd oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Daeth yr arian ar gyfer rhaglen Cymorth Cynnar i ben ym Mawrth 2013. Yn ystod y rhaglen cafodd llawer o ddeunyddiau eu datblygu i gefnogi teuluoedd ac mae’r rhain yn dal i fod ar gael.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw ran o’r gwaith hwn cysylltwch â Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi Plant yng Nghymru, e-bost: lynne.hill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau