A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Cyfnewid Arfer a Gwybodaeth Atal Damweiniau i Blant

Roedd rhwydwaith Cyfnewidfa Arfer a Gwybodaeth am Atal Damweiniau Plant (CHAPPIE) ar waith rhwng 2008 a 2015. Roedd yn hyrwyddo atal damweiniau ac anafiadau anfwriadol plant a phobl ifanc ledled Cymru. Roedd y rhwydwaith yn galluogi aelodau i:

  • Rannu a chael gafael ar wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth ymarferol, ac arbenigedd
  • Nodi ymyriadau arfer da a oedd yn seiliedig ar dystiolaeth
  • Cwrdd â phartneriaid posibl ar gyfer gwaith ar y cyd i atal damweiniau
  • Rhannu adnoddau ac offer ag ymarferwyr
  • Cyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol a chyd-drefnu ar lefel leol
  • Cael gafael ar amrediad eang o ymarferwyr atal damweiniau o bob rhan o Gymru
  • Cyfrannau at bolisi ac arfer cenedlaethol
  • Cael mynediad i ganfyddiadau ymchwil

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag info@childreninwales.org.uk.

 

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau