A A English | Cymraeg

Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop

Plant yng Nghymru sy’n cynrychioli Cymru ar Gynghrair Diogelwch Plant Ewrop.  Mae’r Gynghrair yn cynnwys arbenigwyr ym maes atal damweiniau o fwy na 35 o wledydd sy’n cwrdd i rannu ac eiriol dros yr hyn sy’n gweithio mewn atal anafiadau plant. Mae cyfeiriad y rhaglen yn cael ei ddarparu gan Grŵp Llywio y mae Plant yng Nghymru yn cael ei gynrychioli arno hefyd. Mae Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop yn un o Raglenni EuroSafe, ac mae rhagor o wybodaeth am y Gynghrair ar gael ar wefan Cynghrair Diogelwch Plant Cymru.

Cardiau Adrodd Diogelwch Plant

Un o ddulliau’r Gynghrair o alluogi ymarferwyr i rannu gwybodaeth am ymyriadau atal damweiniau plant yw drwy gynhyrchu Cardiau Adrodd Diogelwch Plant.  Mae’r cardiau hyn yn rhoi gwybodaeth am bolisïau a deddfwriaeth diogelwch plant yng Nghymru yn ogystal â chymariaethau o fesurau atal damweiniau plant ledled Ewrop.  Bu Plant yng Nghymru yn gyfrifol am gasglu’r wybodaeth a arweiniodd at lunio’r cerdyn adrodd i Gymru.

Mae’r cardiau adrodd i Gymru ar gael yn ein Adran Adnoddau, tra bod cardiau adrodd ar gyfer yr holl wledydd sy’n cymryd rhan ar gael i’w lawrlwytho o wefan y Gynghrair.

Mae gwaith y Gynghrair yn cynnwys datblygu adnoddau a gwybodaeth hefyd.  Nod yr adnoddau hyn yw hysbysu, cynghori a dylanwadu ar bolisïau ac ymyriadau lleol a chenedlaethol.  I weld yr amryw ganllawiau ac adnoddau ewch i wefan y Gynghrair.

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau