A A English | Cymraeg

Atal Damweiniau

Mae anafiadau damweiniol yn un o achosion pennaf marwolaeth plant a phobl ifanc yng Nghymru.  Yn wir, bob blwyddyn mae mwy na 145,000 o blant a phobl ifanc yn mynychu adrannau brys o ganlyniad i anaf anfwriadol.

Nod Plant yng Nghymru yw lleihau’r nifer yma drwy fynd i’r afael ag atal damweiniau ym mhob lleoliad, gan gynnwys yn y cartref, ar y ffordd, o amgylch dŵr, mewn mannau gofal plant ac yn yr ysgol.  Mae ein gwaith atal damweiniau yn cydnabod yr angen i blant brofi risg fel rhan o’u datblygiad, ac felly nid lleihau pob damwain yw’n nod ni, ond canolbwyntio ar y rhai sy’n achosi anafiadau angheuol, difrifol ac anablu.

Mae Plant yng Nghymru yn cefnogi gwaith atal damweiniau ers nifer o flynyddoedd.

Rydym yn cefnogi ac yn gweithio’n agos gyda gwneuthurwyr polisi lleol a chenedlaethol, rheolwyr ac ymarferwyr ledled Cymru i leihau nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael eu hanafu drwy ddamweiniau bob blwyddyn.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn, cysylltwch â info@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau