A A English | Cymraeg

Seminarau Anabledd

Mae Plant yng Nghymru yn trefnu amrediad o seminarau a diwrnodau gwybodaeth am themâu sy’n gysylltiedig ag anabledd fel awtistiaeth, chwarae a hamdden ac ati. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr yn y maes yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio a thrafod.

Mae seminarau blaenorol wedi trafod amrediad o bynciau gan gynnwys mynediad i chwarae a hamdden i bobl ifanc anabl, sut i drosi polisi yn arfer a materion mewn perthynas ag awtistiaeth.  Mae’r cyflwyniadau a gafodd eu rhoi yn y seminarau hyn ar gael yn archif ddigwyddiadau y wefan hon.

Mae digwyddiadau sydd ar ddod yn cael eu hamlygu yn yr adran ddigwyddiadau. Os hoffech chi awgrymu pynciau am seminarau yn y dyfodol neu yn wir rhoi cyflwyniad eich hunan sy’n amlygu eich gwaith chi, cysylltwch â Cath Lewis Catherine.Lewis@chidreninwales.org.uk . I gael eich ychwanegu at y rhestr bostio i dderbyn rhybuddion e-bost am seminarau yn y dyfodol, llenwch y ffurflen isod.

Ffurflen Seminarau Anabledd

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau