A A English | Cymraeg

Cyfleusterau Cynadleddau a Chyfarfod

Mae gan Plant yng Nghymru ystafell gynadledda yn ein Prif Swyddfa, yng nghanol Caerdydd sydd ar gael i’w llogi.

Gyda goleuni naturiol da, mae’r ystafell gynadledda wedi ei lleoli ar y llawr gwaelod ac yn cydymffurfio’n llwyr â’r Ddeddf  Gwahaniaethu ar Sail Anabledd. Gall yr ystafell hon ddarparu ar gyfer hyd at 35 o bobl ar arddull theatr, 22 o bobl ar arddull ystafell fwrdd a medrir trefnu gosod yr ystafell mewn ffyrdd arall. Mae yna taflunydd LCD, siart troi gyda pad a corlannau, sgrin, OHP, teledu a DVD/fideo yn yr ystafell. Yn ogystal â’r rhestr uchod o’r offer safonol sydd ar gael yn yr ystafelloedd ac sy’n gynwysedig ym mhris llogi’r ystafell, medrir gwneud trefniadau i logi ein gliniadur ac offerau neu gwasanaethau eraill am dâl ychwanegol.

Gellir trefnu lluniaeth ar y safle, fodd bynnag, bydd cinio bwffe angen eu trefnu gan y llogwr. Mae Plant yng Nghymru mewn cysylltiad rheolaidd ag arlwywyr lleol, gall argymhellion yn cael eu cynnig.

Costau

DSCF0269

 • Llogi ystafell – diwrnod llawn
  9:00yb – 5:00yp
  Aelodau £125, Heb fod yn aelodau £180
 • Llogi ystafell – hanner diwrnod
  9:00yb – 12:30yp neu 1:30yp – 5:00yp
  Aelodau £75, Heb fod yn aelodau £120
 • Te, coffi a bisgedi
  £4 y person – Diwrnod Llawn
  £2.50 y person – Hanner Ddiwrnod
 • Padiau siart troi ychwanegol £5 yr un
 • Llungopïo 10p y ddalen

Polisi Cadw Lle a Chanslo

Bydd rhaid archebu yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffurflen hon, bydd e-bost i ddilyn derbyn eich cadarnhau. Gyrrir anfoneb atoch yn syth ar ôl eich digwyddiad i’w dalu o fewn 30 diwrnod. Dim ond cansladau ysgrifenedig y medrir eu derbyn. Mae’r taliadau dilyno yn ddyledus os canslir yr archeb:

 • Un wythnos cyn y digwyddiad – 50% o’r ffi
 • Fethiant i fynychu – 100% o’r ffi