Cyfleusterau cynadledda a chyfarfodydd

Mae gan Plant yng Nghymru ystafell gynadledda sydd ar gael i’w llogi yn ein Prif Swyddfa mewn lleoliad cyfleus yng nghanol Caerdydd.
Cyfleusterau cynadledda a chyfarfodyddCyfleusterau cynadledda a chyfarfodydd

Mae’r ystafell gynadledda, sydd â golau naturiol da, wedi’i lleoli ar y llawr gwaelod ac yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, gyda ramp mynediad yng nghefn yr adeilad. Gall yr ystafell ddal hyd at 20 o bobl ar ffurf theatr a 15 o bobl ar ffurf ystafell fwrdd ac mae modd trefnu ffurfiau eraill. Yn yr ystafell, mae taflunydd LCD, stand siart troi, papur a phinnau ysgrifennu, sgrîn, teledu a pheiriant recordio DVD/fideo. Gellir gwneud trefniadau i logi gliniadur ac offer arall am bris ychwanegol.  

Mae gennym hefyd nifer o ystafelloedd cyfarfod bach y mae modd eu llogi, sydd hefyd yn cynnig ffôn a mynediad llawn at y rhyngrwyd.

Gellir trefnu lluniaeth ar y safle ond y llogwr fydd yn gyfrifol am drefnu ciniawau bwffe. Mae Plant yng Nghymru mewn cysylltiad rheolaidd ag arlwywyr lleol, felly gallwn argymell darparwyr.

Mae darpariaeth parcio ar y stryd gyda mesuryddion, ac mae nifer o feysydd parcio gerllaw. Gallwn ni ddarparu’r holl wybodaeth bydd arnoch ei hangen.

  • slide
  • slide
  • slide

Costau

Archebu ystafell – diwrnod llawn

9:00am - 5:00pm

Aelodau £125

Eraill £180

Archebu ystafell – hanner diwrnod

9:00am - 12:30pm
neu
1:30pm - 5:00pm

Aelodau £75

Eraill £120

Te, coffi a bisgedi

Diwrnod Llawn

£4 y pen

Hanner Diwrnod

£2.50 y pen

Ffurflen archebu

Rhaid i chi archebu gan ddefnyddio'r ffurflen hon, yna bydd e-bost yn dilyn yn cadarnhau ei fod wedi'i dderbyn. Rydyn ni’n gallu canslo eich archeb os yw’n ysgrifenedig yn unig. Bydd y taliadau canlynol yn daladwy os byddwch chi'n canslo:

Fis cyn y digwyddiad - 25% o'r gost archebu,

Bythefnos cyn y digwyddiad - 50% o'r gost archebu,

Wythnos cyn y digwyddiad - 100% o'r gost archebu.

:

Manylion personol