A A English | Cymraeg

Polisi Cwcis

Defnydd Cwcis gan Plant yng Nghymru

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n well, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Mae’r tabl isod yn esbonio pa gwcis rydym yn eu defnyddio, a pham.

Cwci Enw Pwrpas
Basket Tickets edd_wp_session Mae’r cwci hwn yn storio gwybodaeth am docynnau a osodir ym masged defnyddiwr.
Page Language _ici_current_language Mae’r cwci hwn yn pennu pa iaith i arddangos y dudalen ynddi, Saesneg neu Gymraeg.
Google Analytics _ga

_gid

_gat

Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddi-enw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan a blog, pan fydd ymwelwyr wedi dod i’r wefan a’r tudalennau gwnaethant ymweld á nhw.

Darllenwch fwy aml bolisi   breifatrwydd Google a diogelu data. Mae rhagor o wybodaeth am optio allan o ddadansoddeg isod.

Fast Fonts Mae’r cwci hwn yn caniatáu i ni lwytho ffont wedi’i deilwra ar ein gwefan.


Sut ydwyf yn newid fy ngosodiadau cwcis?

Mae’r mwyafrif o borwyr yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros gwcis drwy gyfrwng gosodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org

I optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout