A A English | Cymraeg

Cadwch mewn cysylltiad

Gall Plant yng Nghymru anfon gwybodaeth e-bost atoch chi am faterion cyfredol, ymgynghoriadau, cynadleddau, hyfforddiant a llawer mwy.  I wneud hyn, mae arnon ni angen eich caniatâd.  Mae ond angen llewni pob adran y ffurflen a dewis yr wybodaeth hoffech chi ei derbyn.
Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata ac, ar unrhyw adeg, gallwch newid eich dewisiadau neu ofyn i ni roi’r gorau i anfon gwybodaeth atoch.  Byddwn bob amser yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol ac yn ei phrosesu mewn modd cyfreithlon, teg a thryloyw.  Byddwn ni dim ond yn anfon gwybodaeth rydych wedi gofyn amdani. I ddysgu mwy am beth wnawn gyda’ch gwybodaeth, gweler ein Polisi Preifatrwyd.