A A English | Cymraeg

Cyfraddau

*CYNNIG ARBENNIG*
Cynnig hanner pris i fob feithrinfa, ysgol, ag adrannau coleg a phrifysgol
£50 am flwyddyn, £135 am dair blynedd
*YMUNWCH NAWR*

Maes

Taliadau (yn cynnwys TAW)

Taliadau Tair Blynedd (gan gynnwys gostyngiad o 10%)

Nifer y Becynnau Chwarterol

Disgownt i Ddigwyddiadau, Cynadleddau a Chyrsiau Hyfforddi

Pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Awdurdodau lleol

£500

£1350

6

Yes

Yes

Byrddau Iechyd

£500

£1350

6

Yes

Yes

Sefydliadau statudol (gan gynnwys darparwyr gwasanaethau gofal, ysgolion ac adrannau Prifysgol)

£50

£135

2

Yes

Yes

Sefydliadau gyda incwm uwch na £2.5m

£150

£405

3

Yes

Yes

Sefydliadau gyda incwm rhwng £500k a £2.5m

£125

£337.50

2

Yes

Yes

Sefydliadau gyda incwm hyd at £500k

£50

£135

1

Yes

Yes

Unigolion

£30

£81

1

Yes

Yes

Aelodau Atodol

£30

£81

1

Yes

No

* Nodwch fod y flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o'r dyddiad ymuno