A A English | Cymraeg

Y Cyfryngau

31.03.13

Archwilio Effaith y Cyfryngau – Pecyn cymorth i helpu pobl ifanc i ystyried a herio ymdriniaeth negyddol yn y cyfryngau

Cafodd y pecyn cymorth hwn ei ddatblygu o ganlyniad i brosiect Ieuenctid yn y Cyfryngau.  Mae’n darparu gweithgareddau i gefnogi gweithwyr proffesiynol wrth helpu plant a phobl ifanc i ystyried y cyfryngau.


Archwilio Effaith y Cyfryngau – Pecyn cymorth i helpu pobl ifanc i ystyried a herio ymdriniaeth negyddol yn y cyfryngau Cover

31.03.13

Ieuenctid yn y Cyfryngau – Archwilio effaith cynrychiolaeth y cyfryngau ar agweddau tuag at blant a phobl ifanc

Dyma fersiwn pobl ifanc o adroddiad prosiect blwyddyn a gafodd ei gynnal gan y Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad a seilir yn Plant yng Nghymru am effaith cynrychiolaeth y cyfryngau ar  agweddau tuag at blant a phobl ifanc.


Ieuenctid yn y Cyfryngau – Archwilio effaith cynrychiolaeth y cyfryngau ar agweddau tuag at blant a phobl ifanc Cover

31.03.13

Ieuenctid yn y Cyfryngau – Archwilio effaith cynrychiolaeth y cyfryngau ar agweddau tuag at blant a phobl ifanc

Dyma adroddiad llawn prosiect blwyddyn a gafodd ei gynnal gan y Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad a seilir yn Plant yng Nghymru am effaith cynrychiolaeth y cyfryngau ar  agweddau tuag at blant a phobl ifanc.


Ieuenctid yn y Cyfryngau – Archwilio effaith cynrychiolaeth y cyfryngau ar agweddau tuag at blant a phobl ifanc Cover