A A English | Cymraeg

Papurau Briffio

13.09.19

Amddiffyniad Cyfartal i Blant: Dileu’r amddiffyniad o gosb resymol mewn achosion o ymosod a churo

Paratowyd y papur briffio hwn gan Blant yng Nghymru i roi trosolwg o’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).


Amddiffyniad Cyfartal i Blant: Dileu’r amddiffyniad o gosb resymol mewn achosion o ymosod a churo Cover

02.06.17

Papur briffio gan y Grŵp Monitro CCUHP Cymru ar gyfer yr Eitholiad Cyffredinol 2017

Mae Plant yng Nghymru, ar ran y Grŵp Monitro UNCRC, hefyd wedi rhyddhau crynodeb byr o rai o’r ymrwymiadau allweddol a nodir ym maniffestos y pleidiau a fydd fwyaf perthnasol i’r agenda hawliau plant ac sydd fwyaf perthnasol i Gymru yn y cyd-destun datganoledig.


Papur briffio gan y Grŵp Monitro CCUHP Cymru ar gyfer yr Eitholiad Cyffredinol 2017 Cover

01.06.17

Briff Plant yng Nghymru ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol

Mae Plant yng Nghymru wedi cynhyrchu briff ar gyfer yr etholiad cyffredinol a fydd yn cael ei gynnal ar 8 Mehefin 2017.

Mae’r briff yn rhoi manylion am yr addewidion sydd wedi’u nodi ym maniffesto pob plaid wleidyddol sy’n sefyll yng Nghymru.


Briff Plant yng Nghymru ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol Cover