A A English | Cymraeg

Hawliau

20.03.15

Cymru Ifanc – Young Wales: Diweddariad 3

Caiff Cymru Ifanc ei lansio ar 27 Mawrth. Mae pobl ifanc eisoes wedi rhannu’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw’n lleol, ac ar y diwrnod daw pobl ifanc ynghyd o bob rhan o Gymru i drafod y rhain, ac i bennu eu blaenoriaethau cenedlaethol yn derfynol. Yna byddant yn cwrdd â phobl o Lywodraeth Cymru i ddatgelu eu dewisiadau.


Cymru Ifanc – Young Wales: Diweddariad 3 Cover

10.03.15

Diweddariad Cymru Ifanc – Young Wales: Lansiad

Bydd Cymru Ifanc – Young Wales, prosiect newydd a arweinir gan Plant yng Nghymru, yn cael ei lansio ar 27 Mawrth.


Diweddariad Cymru Ifanc – Young Wales: Lansiad Cover

26.02.15

Cymru Ifanc – Young Wales

Mae hwn yn ddiweddariad byr ynghlwm am Cymru Ifanc Young Wales ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Byddwn yn cynhyrchu’r diweddariadau hyn bob wythnos nes i wefan newydd Cymru Ifanc Young Wales gael ei lansio ar ddiwedd mis Mawrth.


Cymru Ifanc – Young Wales Cover

26.02.15

Cymru Ifanc – Young Wales

Mae hwn ynCymru Ifanc Poverty combined ddiweddariad byr ynghlwm am Cymru Ifanc Young Wales ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Byddwn yn cynhyrchu’r diweddariadau hyn bob wythnos nes i wefan newydd Cymru Ifanc Young Wales gael ei lansio ar ddiwedd mis Mawrth. Bydd y diweddariadau yn cynnwys:

  • Rhannu adnoddau a fydd yn rhan o’r wefan newydd. Hanfod y prosiect yw cydnabod gwaith lleol a chenedlaethol o’r radd flaenaf a sicrhau ei fod yn gwneud gwahaniaeth, a’r wefan fodd y canolbwynt ar gyfer yr holl ddeunyddiau hyn
  • Manylion y wefan newydd a sut olwg fydd arni
  • Gwybodaeth am sut y caiff y prosiect ei lansio

Pasiwch y diweddariad hwn ymlaen i gyrff a phobl ifanc rydych yn gweithio gyda hwy.


19.01.15

Animeiddiad tlodi

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Diweithdra

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Iechyd

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Arian

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiad tlodi – Addysg

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.

 


19.01.15

Animeiddiadau tlodi – Tai

Cynhyrchwyd y set hon o animeiddiadau tlodi yn dilyn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bu’r bobl ifanc yn rhannu eu barn ar dlodi mewn perthynas ag amrywiaeth o bynciau.