A A English | Cymraeg

Grwpiau Trawsbleidiol

06.02.19

Camdriniaeth Ddomestig: ei heffaith ar blant, gwasanaethau yng Nghymru a beth rydym yn galw amdano

Mae Plant yng Nghymru, NSPCC Cymru/Wales a Chymorth i Fenywod Cymru yn galw am gefnogaeth well i blant sy’n cael eu magu mewn cartrefi lle mae camdriniaeth ddomestig ymhlith rhieni yng Nghymru. Yn ôl ymchwil NSPCC, mae 1 o bob 5 plentyn wedi cael ei ddatgelu i gamdriniaeth ddomestig yn y cartref ac mae arian i ddarparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn ysbeidiol ac yn anghyson. Amlygwyd y materion hyn mewn cyd-gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn Erbyn Menywod a Phlant a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc, a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2019. Ochr yn ochr â’r tri chorff, maent yn galw am:

  • Wasanaethau pwrpasol ar gyfer plant sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig yn y cartref
  • Partneriaethau lleol i flaenoriaethu datblygu neu sefydlu gwasanaethau cymorth ar gyfer plant fel rhan o’r gwaith i gynnig mynediad cyfartal i wasanaethau cymorth i ddioddefwyr
  • Gwella gwaith atal ac ymyrraeth gynnar, gan gynnwys addysg orfodol am berthnasoedd iach yng nghwricwlwm newydd ysgolion

Gweler ein cyd-bapur briffio am ragor o wybodaeth.


Camdriniaeth Ddomestig: ei heffaith ar blant, gwasanaethau yng Nghymru a beth rydym yn galw amdano Cover

04.12.18

Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Cyflwyniad gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc ar 27/11/2018 gan y Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit.


Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Cyflwyniad gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit Cover

04.12.18

Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Ymchwil am Brexit

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru Blant a Phobl Ifanc ar 27/11/18 gan Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru.


Grŵp Trawsbleidiol, Tachwedd 2018 – Ymchwil am Brexit Cover

24.07.18

Ystyriaethau Allweddol o’r Arolwg o Dlodi Plant a Theuluoedd 2018

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod 04 Gorffennaf 2018 Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc gan Cheryl Martin, Swyddog Datblygu ar gyfer Tlodi yn Plant yng Nghymru.


Ystyriaethau Allweddol o’r Arolwg o Dlodi Plant a Theuluoedd 2018 Cover

24.07.18

Brexit: Y Goblygiadau ar gyfer Hawliau Plant, Diweddariad

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod 04 Gorffennaf 2018 Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc gan Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi Plant yng Nghymru.


Brexit: Y Goblygiadau ar gyfer Hawliau Plant, Diweddariad Cover

24.07.18

Brexit a Pherthyn: Yr Effaith ar Blant a Phobl ifanc BME yng Nghymru

Cafodd y cyflwyniad hwn ei roi i gyfarfod 04 Gorffennaf 2018 Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Blant a Phobl Ifanc gan Gerli Orumaa o Dîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig (EYST).


Brexit a Pherthyn: Yr Effaith ar Blant a Phobl ifanc BME yng Nghymru Cover