A A English | Cymraeg

Gofalwyr ifanc

02.06.14

Pecyn Cymorth Gofalwyr Ifanc

Cymerodd Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc Plant yng Nghymru ran yn natblygiad y wefan hon. Mae’r pecyn cymorth wedi ei anelu at weithwyr proffesiynol ledled meysydd Iechyd, Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol, sy’n adnabod ac sydd mewn cysylltiad â gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc.


Pecyn Cymorth Gofalwyr Ifanc

02.06.14

Barn Gofalwyr Ifanc

Plant yng Nghymru a gomisiynodd y fideo hwn i roi llais i Ofalwyr Ifanc ledled Cymru ac i godi ymwybyddiaeth o’r materion maent yn dal i’w hwynebu ym meysydd addysg, iechyd a chyda gwasanaethau cymdeithasol.  Mae’r ffilm a gafodd ei chreu wedi cael ei dangos i Weinidogion yn Llywodraeth Cymru.


Barn Gofalwyr Ifanc

13.06.11

Taflen Gofalwyr Ifanc

Mae’r daflen hon yn cyd-fynd â fideo a gafodd ei gynhyrchu o ganlyniad i ymchwil gan Plant yng Nghymru gyda gofalwyr ifanc fel rhan o raglen Cyrraedd y Nod Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Cafodd yr ymchwil ei chynnal i nodi anghenion cymorth penodol sydd gan ofalwyr ifanc wrth fanteisio ar amrediad o wasanaethau.


Taflen Gofalwyr Ifanc Cover

13.05.11

Fideo Gofalwyr Ifanc

Cynhyrchwyd y fideo hwn o ganlyniad i ymchwil gan Blant yng Nghymru gyda gofalwyr ifanc fel rhan o raglen Cyrraedd y Nod sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Amcan yr ymchwil oedd adnabod yr anghenion cymorth penodol sydd gan ofalwyr ifanc wrth gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau.  Mae yna daflen i gyd-fynd â’r fideo.