A A English | Cymraeg

Gofal Cymdeithasol

16.07.18

Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu

Gall sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu fod yn her! Bydd y canllaw yma  yn rhoi awgrymiadau a syniadau ymarferol i chi ynghylch sut mae chwarae mwy o ran yn y dyfodol.


Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu Cover

10.05.18

Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol – Newyddion Diweddaraf y Prosiect Mai 2018

Mae Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol yn brosiect 3-blynedd sy’n cael ei ddatblygu gan Plant yng Nghymru. Fel rhan o’r gwaith hwn rydym ni’n gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i ddatblygu canllawiau ar bynciau sy’n ymwneud ag iechyd a llesiant fel hawliau, iechyd meddwl, a bwyd ac ymarfer


Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol – Newyddion Diweddaraf y Prosiect Mai 2018 Cover

27.10.17

Asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd

Nod yw arweiniad yma yw dy helpu di i ddeall asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd.


Asesiadau iechyd a chynlluniau iechyd Cover

09.10.17

Ymwneud yn Fwy: Diweddariad a diolch!

Mae prosiect Cymryd Mwy o Ran mewn Gofal Cymdeithasol yn gweithio gyda phobl ifanc brofiadol ym maes gofal ledled Cymru ers mwy na blwyddyn erbyn hyn. Rydyn ni wedi datblygu rhai adnoddau ardderchog sydd ar gael ar-lein nawr.


Ymwneud yn Fwy: Diweddariad a diolch! Cover

01.06.17

Beth rydych chi’n ei fwyta a faint rydych chi’n symud

Yn y canllaw yma, fe ddewch chi o hyd i ddolenni i fwy o wybodaeth a fydd yn gallu’ch helpu chi i ddechrau meddwl am fwyta’n iach ac am symud ychydig mwy.


Beth rydych chi’n ei fwyta a faint rydych chi’n symud Cover

01.06.17

Siarad am iechyd meddwl

Yn y canllaw yma fe fyddwch chi’n dysgu am wahanol faterion yr oedd pobl ifanc yn teimlo’u bod nhw eisiau gwybod mwy amdanyn nhw ym maes iechyd meddwl, ac am sut i gael cymorth os oes angen hynny.


Siarad am iechyd meddwl Cover

01.06.17

Y llwybrau at lesiant

Efallai fod llesiant yn air rydych chi wedi’i glywed o’r blaen ond nad ydych chi’n siŵr beth y mae’n ei olygu. Fe fydd y canllaw yma’n dweud mwy amdano wrthoch chi ac yn gwneud ichi feddwl am eich llesiant eich hun.


Y llwybrau at lesiant Cover

01.06.17

Eich hawliau, iechyd a llesiant

Fe ddylech chi gael dweud eich dweud am faterion iechyd sy’n effeithio arnoch chi ac am beth rydych chi eisiau iddo ddigwydd.
Mae gallu cael gafael ar wybodaeth a chyngor clir a dibynadwy yn eich helpu chi i wneud dewisiadau iachach nawr ac yn y dyfodol.


Eich hawliau, iechyd a llesiant Cover

01.06.17

Cyflwyniad i’n canllawiau

Cafodd y canllaw yma’i gynllunio i’ch helpu chi i gael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth o ran eich iechyd a’ch llesiant.


Cyflwyniad i’n canllawiau Cover