A A English | Cymraeg

Diogelu

13.09.19

Amddiffyniad Cyfartal i Blant: Dileu’r amddiffyniad o gosb resymol mewn achosion o ymosod a churo

Paratowyd y papur briffio hwn gan Blant yng Nghymru i roi trosolwg o’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).


Amddiffyniad Cyfartal i Blant: Dileu’r amddiffyniad o gosb resymol mewn achosion o ymosod a churo Cover
Rhifau ffôn gwasanaethau diogelu plant o fewn awdurdodau lleol Cover

08.07.14

Dan ni’n caru’r rhyngrwyd

Mae Cangen Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Plant yng Nghymru i gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori a sesiynau hyfforddiant gydag aelodau Lleisiau o Ofal. Canolbwynt y gwaith oedd Diwrnod Rhyngrwyd Saffach ar 11 Chwefror 2014 a chanolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddefnydd y rhyngrwyd, ei fanteision a’i heriau; yn ogystal â defnydd diogel y rhyngrwyd. Caiff canlyniad y gweithgareddau hyn, dau boster e-adnoddau, eu rhannu â Llywodraeth Cymru a’u harddangos ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru https://hwb.wales.gov.uk/.


Dan ni’n caru’r rhyngrwyd Cover

20.02.14

Prosiect Cynnwys Teuluoedd

Dyma’r wefan Prosiect Cynnwys Teuluoedd sy’n gweithio gyda cheiswyr lloches, ffoaduriaid a theuluoedd mudol, cymunedau a gweithwyr proffesiynol i amddiffyn a diogelu plant yn y teuluoedd diamddiffyn hyn


Prosiect Cynnwys Teuluoedd