A A English | Cymraeg

Cyfranogiad

17.11.16

Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl ifanc

Mae’r Cenedlaethol Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc ynadnabod y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.


Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl ifanc Cover

24.11.15

Taflen perthnasoedd iach

Mae Cymru Ifanc yn dod ynghyd gyda Byw Heb Ofn i lunio taflen gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc am Berthnasoedd Iach, fel rhan o ymgyrch Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru.


Taflen perthnasoedd iach Cover

22.09.15

Taflen Cymru Ifanc – Young Wales

Mae’r daflen wybodaeth hon yn sôn am ein gwaith cyfranogi i Cymru Ifanc. Defnyddiwch hon i hysbysu pobl ifainc am ein gwaith a sut allant gysylltu.


Taflen Cymru Ifanc – Young Wales Cover

22.09.15

Poster Cymru Ifanc – Young Wales

Mae’r poster hwn yn hyrwyddo ein gwaith cyfranogi i Cymru Ifanc. Argraffwch gopi i hysbysu pobl ynglŷn â sut i gysylltu â ni!


Poster Cymru Ifanc – Young Wales Cover

13.05.11

Fideo Gofalwyr Ifanc

Cynhyrchwyd y fideo hwn o ganlyniad i ymchwil gan Blant yng Nghymru gyda gofalwyr ifanc fel rhan o raglen Cyrraedd y Nod sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Amcan yr ymchwil oedd adnabod yr anghenion cymorth penodol sydd gan ofalwyr ifanc wrth gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau.  Mae yna daflen i gyd-fynd â’r fideo.