A A English | Cymraeg

Bwlio

24.11.15

Taflen perthnasoedd iach

Mae Cymru Ifanc yn dod ynghyd gyda Byw Heb Ofn i lunio taflen gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc am Berthnasoedd Iach, fel rhan o ymgyrch Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru.


Taflen perthnasoedd iach Cover

27.10.15

Pecyn adnoddau Wythnos Wrth-fwlio #Sayno

Mae’r Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio a Rhwydwaith Gwrth-fwlio Cymru Ifanc wedi dylunio ymgyrch fyr fachog sy’n gadael i bawb wybod am wythnos wrth-fwlio!  Mae gennym ni 2 ymgyrch y gallwch chi gofrestru amdanyn nhw a fydd nid yn unig yn hyrwyddo wythnos wrth-fwlio ond hefyd yn amlygu llais plant a phobl ifanc ar un o’r materion allweddol sy’n effeithio arnyn nhw.


Pecyn adnoddau Wythnos Wrth-fwlio #Sayno Cover

05.03.14

Erthyglau am Fwlio yng nghylchgrawn Plant yng Nghymru

Cynhwysodd rhifyn Gwanwyn 2014 o gylchgrawn Plant yng Nghymru nifer o erthyglau sy’n edrych ar faterion sy’n ymwneud â bwlio.  Roedd y rhain yn cynnwys erthygl gan Dr Emily Lovegrove am sut i rymuso’r sawl sy’n cael eu bwlio, colofn y Ddraig Ffynci sy’n amlygu ymchwil ddiweddar am amlder bwlio yng Nghymru ac erthygl gan y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig am herio hiliaeth ac eithafiaeth y dde eithaf.

 


Erthyglau am Fwlio yng nghylchgrawn Plant yng Nghymru Cover