A A English | Cymraeg

Atal Damweiniau

Mae Plant yng Nghymru wedi cynhyrchu amrediad o adnoddau mewn perthynas ag atal damweiniau sydd ar gael isod.  Mae Rhwydwaith Arfer Atal Damweiniau Plant a’r Gyfnewidfa Wybodaeth yn Plant yng Nghymru hefyd yn cynhyrchu e-fwletinau rheolaidd ac mae’r rhain ar gael yma.

08.03.14

Gwenwyno nicotin

Mae’r adnodd hwn, a gynhyrchwyd gan Plant yng Nghymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynghori rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol am beryglon gwenwyno nicotin i blant o gynhyrchion fel gwm, clytiau nicotin ac e-sigarennau yn ogystal â chynhyrchion sigarennau.


Gwenwyno nicotin Cover

18.02.14

Taflen Sachau Clytiau

Cafodd y daflen hwn ei gynhyrchu gan Plant yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain.  Mae’n cael ei ddefnyddio i amlygu’r peryglon i fabanod o fygu a thagu ar sachau clytiau.


Taflen Sachau Clytiau Cover

18.02.14

Poster Sachau Clytiau

Cafodd y poster hwn ei gynhyrchu gan Plant yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain.  Mae’n cael ei ddefnyddio i amlygu’r peryglon i fabanod o fygu a thagu ar sachau clytiau.


Poster Sachau Clytiau Cover

30.07.13

Cadwch eich ‘liqui-tabs’ dan glo

Cafodd y poster hwn ei gynhyrchu gan Plant yng Nghymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae’n rhoi gwybod i rieni am beryglon gwenwyno gan dabiau golchi hylif.


Cadwch eich ‘liqui-tabs’ dan glo Cover

30.05.13

Diogelwch Plant yng Nghymru: Enghreifftiau o Ymyriadau ar Waith

Mae Plant yng Nghymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n rhoi enghreifftiau ymarferol o weithgarwch atal damweiniau yng Nghymru. Mae’r enghreifftiau hyn yn cynnig cipolwg ar bob prosiect, gan gynnwys gwybodaeth am bartneriaethau, gweithredu, cost, cynaladwyedd yr ymyrraeth ac unrhyw heriau arbennig sydd wedi cael eu hwynebu ar hyd y ffordd.


Diogelwch Plant yng Nghymru: Enghreifftiau o Ymyriadau ar Waith Cover

31.01.13

Cwis Atal Damweiniau

Mae’r cwis hwn wedi cael ei ddatblygu gan Plant yng Nghymru i hyfforddwyr ei ddefnyddio mewn sesiynau am atal damweiniau.  Mae’n cynnig ffordd ddiddorol a chofiadwy o gyflwyno ffeithiau ynghylch atal damweiniau.


Cwis Atal Damweiniau Cover

06.06.12

Cerdyn Adnodd Diogelwch Plant Cymru 2012

Mae’r cardiau hyn yn rhoi gwybodaeth am bolisïau a deddfwriaeth diogelwch plant yng Nghymru yn ogystal â chymariaethau â mesurau atal anafiadau plant ledled Ewrop.  Mae’r cerdyn yn cael ei gynhyrchu fel rhan o brosiect Ewropeaidd gan Gynghrair Diogelwch Plant Ewrop. Plant yng Nghymru sy’n cynrychioli Cymru ar y Gynghrair ac a fu’n gyfrifol am goladu llawer o’r wybodaeth mewn perthynas â Chymru.


Cerdyn Adnodd Diogelwch Plant Cymru 2012 Cover

06.06.11

Gwnewch hi’n Ddiogel: Lleihewch y risg o gordiau a chadwyni dolennog

Mae’r daflen hon yn rhoi cyngor am beryglon cordiaau cysgodlenni.  Cafodd ei chynhyrchu gan y British Blind and Shutter Association, gyda chyngor RoSPA a’r Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant.  Plant yng Nghymru a fu’n gyfrifol am sicrhau cyfieithiad Cymraeg o’r daflen.


Gwnewch hi’n Ddiogel: Lleihewch y risg o gordiau a chadwyni dolennog Cover

06.03.11

Pecyn Hyfforddiant Sgaldiadau

Mae’r pecyn hyfforddiant hwn yn rhoi cynlluniau sesiwn ac adnoddau eraill i’r sawl sy’n darparu hyfforddiant am sgaldiadau.


Pecyn Hyfforddiant Sgaldiadau Cover

06.03.11

Pecyn Hyfforddiant Gwenwyno

Mae’r pecyn hyfforddiant hwn yn rhoi cynlluniau sesiwn ac adnoddau eraill i’r sawl sy’n darparu hyfforddiant am wenwyno.


Pecyn Hyfforddiant Gwenwyno Cover