A A English | Cymraeg

Anabledd

27.09.18

Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant yn ymateb i ymgynghoriad y Diwrnod Trafod Cyffredinol

Cyn y Diwrnod Trafod Cyffredinol, mae Plant yng Nghymru wedi cyhoeddi ymateb i ymgynghoriad Child Rights Connect (CRC) ar Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant.

Yr ymgynghoriad, sef  ‘The Views, Perspectives and Recommendations of Children Across the World’ fydd y prif destun trafod ar y diwrnod. Mae’n crynhoi ymatebion plant a phobl ifanc, gan gynnwys plant a phobl ifanc o Gymru.

Bu Plant yng Nghymru’n gweithio gyda phobl ifanc i gael eu barn ar amddiffynwyr hawliau dynol plant. Gellir darllen eu sylwadau yn ein hadroddiad cysylltiedig, a gyhoeddir heddiw. Roedd ystod eang o bynciau trafod, gyda chyfraniadau gan amrywiaeth o grwpiau.

 

Carai Plant yng Nghymru ddiolch i bob grŵp a sefydliad sy’n bartner am gyfrannu, a charai ddiolch yn arbennig i’r holl bobl ifanc am roi eu barn a pharhau i amddiffyn hawliau dynol.


Amddiffynwyr Hawliau Dynol Plant yn ymateb i ymgynghoriad y Diwrnod Trafod Cyffredinol Cover

10.04.17

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru)

Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 12 Rhagfyr 2016.

Mae’r papur hwn yn crynhoi’r canlynol:

  • Cefndir y Bil
  • Nodau’r Bil
  • Y darpariaethau a gyflwynir yn y Bil
  • Newidiadau ers y Bil drafft
  • Cynnydd y Bil


Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) Cover

31.03.13

Fideo Dathlu Tair Blynedd o Gyrraedd y Nod

Mae’r fideo hwn yn amlygu amrywiaeth y gwaith a gafodd ei gyflawni gan Plant yng Nghymru trwy raglen Cyrraedd y Nod.


31.03.13

Dathlu tair blynedd o Gyrraedd y Nod

Mae’r rhifyn arbennig hwn o gylchgrawn Plant yng Nghymru yn amlinellu’r gweithgareddau sydd wedi eu cynnal fel rhan o raglen Cyrraedd y Nod yng Nghymru.


Dathlu tair blynedd o Gyrraedd y Nod Cover

30.11.11

Bod â llais, bod â dewis

Cafodd y poster hwn ei ddatblygu gan Gyda’n Gilydd dros Hawliau a’r Uned Gyfranogi yn Achub y Plant i helpu pobl ifanc anabl i fod â mwy o lais mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.


Bod â llais, bod â dewis Cover

06.03.10

Gwefan Cefnogi Cymru

Dyma wefan rhaglen Cymorth Cynnar a oedd yn rhaglen Llywodraeth Cymru i wella bywydau plant ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd, a’i hanelu’n benodol at blant 5 mlwydd oed neu’n iau.  Plant yng Nghymru a arweiniodd y bartneriaeth i ddatblygu’r rhaglen yng Nghymru gan gynnwys datblygiad y wefan hon.


Gwefan Cefnogi Cymru