A A English | Cymraeg

Welsh Government Cabinet, 13/05/11 [W]

First Minister Carwyn Jones has today announced the members of his new Cabinet as the Welsh Government.

Cabinet details are as follows;

Rt Hon Carwyn Jones AC/AM
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales
Delivery Unit, Energy, Wales for Africa, Intergovernmental relations, Wales in the World, European Union, Civil Service Reform

Edwina Hart AC/AM OStJ MBE
Minister for Business, Enterprise, Technology & Science
Y Gweinidog Busnes, Menter, Thechnoleg & Gwyddoniaeth

Lesley Griffiths AC/AM
Minister for Health and Social Services
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jane Hutt AC/AM
Minister for Finance and Leader of the House
Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

John Griffiths AC/AM
Minister for Environment and Sustainable Development
Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Leighton Andrews AC/AM
Minister for Education and Skills
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Carl Sargeant AC/AM
Minister for Local Government and Communities
Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Huw Lewis AC/AM
Minister for Housing, Regeneration and Heritage
Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth

Deputy Ministers

Gwenda Thomas AC/AM
Deputy Minister for Children and Social Services
Y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jeff Cuthbert AC/AM
Deputy Minister for Skills
Y Dirprwy Weinidog Sgiliau

Alun Davies AC/AM
Deputy Minister for Agriculture, Food, Fisheries and European Programmes
Y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd

More information is available on the Welsh Government website.