A A English | Cymraeg

Pwerau “Cyfarwyddyd i Adael” newydd i’r Heddlu, 23/8/07 [C]

Y mae’r heddlu wedi cael hawl newydd i wahardd pobl sy’n achosi trafferthion o fannau, megis canol trefi, am hyd at wyth awr a deugain. Fe anfonir cyngor a chanllawiau ymarferol i heddluoedd i egluro pa bryd y bydd y gorchmynion gadael yn briodol a’r gweithdrefnau ar gyfer eu defnyddio hwynt. Y mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref.