A A English | Cymraeg

Datganiad Ysgrifenedig – Newyddion diweddaraf cynllun arfaethedig i ganiatáu i bobl ifanc aros gyda Gofalwyr Maeth tu hwnt i 18 oed, 21/03/13 [C]

Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, wedi gwneud datganiad ar Gynllun arfaethedig ‘Pan Fydda i’n Barod’.

Byddai hwn yn galluogi pobl ifanc i aros gyda’u cyn gofalwyr maeth tu hwnt i 18 oed, a’i nod yw gwella’r pontio i bobl ifanc o ofal i fywyd oedolyn.

Mae’r datganiad llawn ar gael i’w weld ar wefan Llywodraeth Cymru.