A A English | Cymraeg

Arian ar gyfer prentisiaethau yng Nghymru, 25/10/12 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £50 miliwn am leoedd prentisiaeth ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed sydd newydd eu recriwtio.

Cyhoeddwyd yr arian gan Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog dros sgiliau, yng nghynhadledd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru eleni. Mae’r Dirprwy Weinidog hefyd yn dymuno ymgysylltu â chyflogwyr i greu mwy o leoedd prentisiaeth drwy’r Rhwydwaith Dysgu Seiliedig ar Waith.

Cred Llywodraeth Cymru y gall prentisiaethau helpu pobl ifanc a chyflogwyr fel ei gilydd, a’u bod yn rhan bwysig o hybu economi Cymru.

Mae manylion y cyhoeddiad ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.